Arhiv Značk: ustava

Pismo vladi in poslancem- Šesti maj: “Naše skupno sporočilo je: ne posegajte v Ustavo brez širše javne razprave in potrditve sprememb na referendumu!”

Smo PROTI spremembam ustave oz proti odpravi referendumov, kot zadnje oblike ND in proti neoliberalni agendi elit in kapitala na škodo ljudstva-proti vpisu fiskalnega pravila, ki dokončno uniči socialno državo = >

smo ZA VEČ ND IN ALTERNATIVNE MODELE NOVE PRAVIČNE EKONOMIJE, KI OHRANJAJO SOCIALNO IN SOLIDARNO DRŽAVO!

KONČNO ZNAKI ENOTNOSTI IN ZDRUŽEVANJA V CIVILNI DRUŽBI, ŠE JE UPANJE ZA SLO!

 

Pismo vladi in poslancem


Šesti maj, 9. maj 2013 ob 2:52

 

Spoštovani predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, predsednik državnega zbora Janko Veber, ministrice in ministri, poslanke in poslanci,

v ponedeljek, 6. maja, se je na prvi izredni seji sestala Skupščina ljudstva RS.

Izredno prvo sejo smo sklicali zato, ker tako poslanci kot vlada, nikakor ne želite prisluhniti volji ljudstva in stroke ter vztrajate pri nameri spreminjanja ustave in poseganja v pravico ljudi do samoodločbe. Dnevni red skupščine je obsegal razpravo o spremembah 90., 97., 99. in 148. člena Ustave RS ter glasovanje.

Osemindvajset razpravljavcev je bilo enotnih, da je spreminjanje ustave brez širše javne razprave in referendumske potrditve sprememb, nesprejemljivo. Razpravljavci so z upoštevanjem omejenega časa za razpravo izkazali visoko kulturo dialoga in spoštovanja soudeležencev seje. Razpravam so sledile še enominutne konstruktivne replike.

Vprašanje, o katerem smo glasovali, se je glasilo: Ali se strinjate, da poslanci spreminjajo Ustavo RS brez soglasja ljudstva in stroke? Udeleženci seje so oddali 268 glasovnic, od katerih je bilo 263 proti tovrstnim ustavnim spremembam, 3 za, neveljavni pa sta bili 2 glasovnici.

Naše skupno sporočilo je: ne posegajte v Ustavo brez širše javne razprave in potrditve sprememb na referendumu!

Pričakujemo, da boste sporočilo Skupščine ljudstva upoštevali pri nadaljnji obravnavi predlaganih sprememb Ustave in pred glasovanjem o spremembah omogočili širšo in zavezujočo razpravo z večmesečnim rokom, ki bo omogočil polno vključitev tako širje javnosti kot stroke.

Skupščino smo samoiniciativno vzpostavili vstajnice in vstajniki, civilna družba in stroka. Gre za samoorganizacijo aktivnih državljank in državljanov, ki se je po datumu prve skupščine poimenovala iniciativa Šesti maj. V okviru iniciative želimo povezati heterogene družbeno-politične sile, ki bodo v okviru ljudske skupščine in ob spoštovanju človekovih pravic s konstruktivnim dialogom pripravile alternativne predloge in usmeritve za korenito preobrazbo družbe in obstoječega ekonomsko-političnega sistema. Predlagane neoliberalne reforme zategovanja pasu in rezanje socialne države, ki se jih loteva sedanja vlada in ki so v veliki meri zgolj nadaljevanje zastavljenih reform prejšnje vlade, nam dolgoročno ne bodo pomagale. Zato si bo Skupščina ljudstva prizadevala iskati rešitve, ki bodo vsem omogočile pravičnejšo in prijaznejšo prihodnost.

Verjemite, da mislimo resno, saj je v vsega nekaj dneh iniciativo podprlo že prek 40 gibanj, civilnih organizacij in novonastajajočih političnih strank, ki skupaj združujejo več tisoč članov.

NI strahu, JE srce!

In je ljudstvo, ki ve, kaj hoče!

Do prihodnjič,

Šesti maj

Ljubljana, 9. 5. 2013

Podporniki iniciative Šesti maj in Skupščine ljudstva po abecednem redu:

DavkoPlačevalciSeNeDamo, Delavsko-punkerska univerza – DPU, Demokratična stranka dela-DSD, Društvo pisateljev Slovenjie, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Fem-A, Gibanje ROJ, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, Gibanje za pravično družbo, Gibanje za pravično in solidarno Slovenijo, Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja, Glas ljudstva, Iniciativa za demokratični socializem, Iniciativa za stranko Solidarnost, Iskra, Koalicija civilne družbe – Za družbeno prenovo in neposredno demokracijo, Koordinacijski odbor kulture Slovenije – KOKS, Krščanski socialisti, Lista Skupaj za pravično skupnost – SPS, Ministrstvo za civilno družbo, Mreža za neposredno demokracijo – MND, Neodvisni sindikati Slovenije, Neposredna demokracija zdaj!, Nič brez nas žensk, Nova stranka Slovenije, Odbor za pravično in solidarno družbo, Piratskastranka Slovenije – Pirati, Primorski puntarji, Protestival, Referendumdržavljanom, Sinteza – Gibanje za družbeno prenovo, Slovenija Resnica Poštenost – SRP, Socialna delavska stranka – So De S, SPP Slovenija – Socialna Pravičnain Pravna Slovenija, Stranka enakih možnosti Slovenije – SEM-Si, Stranka slovenskega naroda, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Vstani Bela krajina, Za novo ustavo – 50 plus, Združenje umetnikov Paviljon, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS.

Posnetek 1. izredne seje Skupščine ljudstva si lahko ogledate na povezavi: http://za-misli.si/video-svet/955-posnetek-izredne-ljudske-skupscine-v-cd

IZJAVA ZA JAVNOST : 1. izredna seja Skupščine ljudstva

— IZJAVA ZA JAVNOST —

1. izredna seja Skupščine ljudstva

 

Sabotinski poziv

Civilna družba, vstajnice in vstajniki bomo v ponedeljek, 6. maja 2013, ponovno jasno sporočili, da ne podpiramo delovanja politike in smo odločno proti spreminjanju ustave brez soglasja ljudstva. Na Trgu republike bomo izvedli vzporedno sejo Skupščine ljudstva, na kateri bomo razpravljali o spremembi referendumske zakonodaje, kot poslanke in poslanci v Državnem zboru, ter na koncu tudi glasovali. Dogodek bo pokazal odraz volje ljudstva in odpiranje prostora alternativam, za katere odločevalci nimajo posluha.

V 3. členu Ustave RS je zapisano, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Zato ostro nasprotujemo spreminjanju ustave brez našega soglasja, saj gre za omejevanje institutov neposredne demokracije. Ljudje smo in bomo na ulici zahtevali več in ne manj pravice pri odločanju, zato je takšno spreminjanje referendumske ureditve še toliko bolj nelegitimno.

Kljub mnogim javnim pozivom politika ni pokazala resnične volje, da bi o tako pomembni stvari kot je spreminjanje Ustave RS, pripravila široko javno razpravo. Pred mesecem dni je sicer vladajoča politika sklicala dva posveta na temo neposredne demokracije, a se je izkazalo, da so bile tam dane obljube o večji vključenosti civilne družbe v postopke odločanja zgolj metanje peska v oči.

Še več, politična elita je nedvoumno pokazala, da se vestno uklanja finančnim trgom in ustavo spreminja njim na ljubo. Da je odgovorna zgolj kapitalu in pritiskom iz Bruslja, ne pa ljudem, saj vnosu fiskalnega pravila v ustavo ostro nasprotuje večji del laične in strokovne javnosti. S podreditvijo tem zahtevam se Slovenija odreka suverenim odločitvam na ravni države in pristaja na ukrepe, ki so namenjeni predvsem miritvi špekulativnih finančnih trgov.

Vpis fiskalnega pravila v ustavo posega tudi neposredno v socialno državo. V času nižjih javnofinančnih prihodkov bo tako edini možen kratkoročni ukrep rezanje socialnih pravic. V nasprotnem primeru bi vlada delovala protiustavno, hkrati pa bi to z najnovejšimi predlogi za spremembo referendumske ureditve, preprečilo državljankam in državljanom, da tovrstne ukrepe izpodbijajo z refrendumom. V ničemer pa to pravilo ne bo zmanjšalo možnosti zlorab, klientelizma, nepotizma in korupcije, ki so osnovni razlogi, da je država zašla v krizo in da je naš javnofinančni položaj takšen, kakršen je. Vpis fiskalnega pravila v ustavo je torej povsem nepotrebno in celo škodljivo dejanje. Še pred nekaj meseci je enako mislil tudi del politikov, sedaj pa so očitno vsi skupaj pokleknili pred ‘nemirnimi finančnimi trgi’ in soglasno podpirajo vpis ter s tem grobo ignorirajo mnenje civilne in strokovne javnosti.

Ob tem je potrebno opozoriti tudi na to, da v kolikor Državni zbor sprejme te spremembe, državljanke in državljani Republike Slovenije nimamo nobenega vzvoda, da to preprečimo, saj referendum o ustavnih spremembah lahko predlaga zgolj 30 poslancev.

Zato pozivamo poslance, da ne sprejmejo predvidenih omejitev referenduma ter vpisa fiskalnega pravila v ustavo, prebivalke in prebivalce Slovenije pa, da v ponedeljek skupaj pokažemo, da nismo hlapci finančnih trgov in da si ne pustimo vzeti pravice do soodločanja o tem, kakšno državo in prihodnost želimo. Nesposobnost in nepripravljenost politike na resnični dialog kaže, da si moramo javno besedo in javni prostor odločanja izboriti sami.

Vabljeni, da se 1. izredne seje Skupščine ljudstva, ki bo 6. maja 2013, ob 16. uri na Trgu republike, udeležite v čim večjem številu.

Podporniki iniciative Šesti maj po abecednem redu:

DavkoPlačevalciSeNeDamo, Društo pisateljev Slovenjie, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Fem-A, Gibanje ROJ, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Gibanje za pravično družbo, Glas ljudstva, Iskra, Koalicija civilne družbe – Za družbeno prenovo in neposredno demokracijo, KOKS, Krščanski socialisti, Ministrstvo za civilno družbo, Mreža za neposredno demokracijo, Neodvisni sindikati Slovenije, Neposredna demokracija zdaj!, Nič brez nas žensk, Nova stranka Slovenije, Piratska stranka Slovenije – Pirati, Primorski puntarji, Protestival, Referendum državljanom, Sinteza – Gibanje za družbeno prenovo, Slovenija Resnica Poštenost (SRP), Stranka slovenskega naroda, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije -TRS, Vseslovenska ljudska vstaja, Vstani Bela krajina, Za novo ustavo – 50 plus, Združenje umetnikov Paviljon

Dodatni podporniki bodo objavljeni na facebook strani www.facebook.com/6.maj.2013

Ljubljana, 3. 5. 2013

Šesti maj

sklic-seje-6.maj

Kontaktna oseba:

Miha, 041 694 320

 

Ustava ni peskovnik: javna izjava Mreže za neposredno demokracijo MND

Ustava ni peskovnik
Aktivni državljan, 10 April, 2013 Objavljeno v: Izjave za javnost

ustava

 

http://www.aktivnidrzavljan.si/ustava-ni-peskovnik/

Izjava za javnost, št. 14

Šele dober teden dni je minil od poskusa vključevanja civilne družbe v razpravo o uresničevanju neposredne demokracije in njenih institutov, že bodo poslanke in poslanci znova sami, brez upoštevanja civilne družbe in kljub nasprotovanju javnosti, odločali o ključnih zadevah, ki bodo imele pomemben vpliv na prihodnji razvoj Slovenije. V Državnem zboru RS naj bi namreč jutri, dne 11. 4. 2013, potekala izredna seja o zapisu fiskalnega pravila v ustavo.

Ustava je temeljni dokument, ki ureja družbene odnose, zato je vsako nepremišljeno poseganje v to tkivo državnosti nesprejemljivo. Spremembe morajo biti rezultat tehtnega premisleka in javne razprave, v katero se vključujejo tako politika kot stroka in civilna družba. Izgovarjanje na krizo, izredne seje in sprejemanje sprememb po hitrem postopku zato služijo zgolj interesom politike, ki želi za vsako ceno obdržati svoj vpliv in utišati glas ljudstva.

V Državnem zboru še vedno dve tretjini sedežev zasedajo predstavnice in predstavniki strank, ki so z izglasovanjem zaupnice svojima predsednikoma podprli korupcijo. Prebivalke in prebivalci smo jim zato v zadnjih mesecih odrekli podporo in zahtevali predčasne volitve. V tem trenutku so zato ti “predstavniki ljudstva” še toliko manj upravičeni do kakršnegakoli poseganja v ustavo.

Alenka Bratušek je še kot kandidatka za predsednico vlade v svojem nagovoru v Državnem zboru kot eno prioritet postavila urejanje razmerij med oblastjo in ljudmi. Poudarila je, da so poslanci tukaj za to, da v dialogu s stroko in javnostjo iščejo najboljše in sprejemljive rešitve. Po potrditvi vlade je v kabinetu zaposlila celo državno sekretarko, ki naj bi skrbela za dialog s civilno družbo. A videti je, da je bila vzpostavitev resnega dialoga z ljudmi le prazna obljuba, ki naj bi pomirila razjarjeno ljudstvo.

Zato Mreža za neposredno demokracijo predsednico vlade poziva, naj drži svojo besedo in poslanke in poslance pozove, da se odločanje o vpisu fiskalnega pravila, kot tudi vse druge postopke spreminjanja Ustave RS, ustavi in da Državni zbor s sklepom vrne takšne predloge zakonov nazaj v javno razpravo. Če ta pobuda ne bo sprejeta, pa naj pozove poslanke in poslance vladajoče koalicije, da zahtevajo razpis referenduma o spremembi ustave. Le na tak način bo temeljni dokument države ohranil svojo legitimnost.

Opozarjamo še, da se ustave ne spreminja in države ne upravlja zato, da bi služili finančnim trgom in parcialnim interesom, temveč zato, da služita lastnim državljanom. Z uklanjanjem pritisku Evropske unije in pristajanjem na igro trojke, se že sedaj dejansko odrekamo lastni suverenosti.

Naša ustava ni peskovnik, v katerem se igrajo vihravi otroci, ampak temelj, na katerem stoji celotna stavba naše družbe.

Mreža za neposredno demokracijo

Ljubljana, 10. 4. 2013