Arhivi avtorja: UrednikGPD1

VABILO: javna razprava z naslovom “LEVICA V 21. STOLETJU IN NJENI IZZIVI”, 6.4. 2016, Ljubljana

VABLJENI!

https://www.facebook.com/events/842964525826680/

 

4. skupina Združene levice (4. partner ZL) in DSD – Demokratična stranka dela, ustanovni partnerici štiričlanske koalicije Združena levica, vas vabita v sredo, 6. aprila 2016, v Cankarjev dom (2. preddverje, dvorana M4), kjer bo od 18. do 20. ure potekala javna razprava z naslovom “LEVICA V 21. STOLETJU IN NJENI IZZIVI”.

Ali se ponavlja zgodba iz prejšnjega stoletja, ko je levica začela izgubljati stik s svojo bazo in doživljati demokratični deficit? Ali parlamentarna levica izgublja revolucionarni naboj in zaradi pragmatizma postaja nova “stranka normale” oz. socialdemokratska, celo zgolj levo liberalna stranka? Če da, zakaj je tako in kako to preprečiti, kako vezati politične predstavnike na demokratično voljo koalicije – baze? Kaj se lahko naučimo iz primera grške Syrize?

Z uvodničarji doc. dr. Gorazdom Kovačičem, mag. Francem Žnidaršičem, dr. med., Jadranko Vesel in Simonom Brežanom, dr. med. ter z udeleženkami in udeleženci dogodka bomo na moderirani okrogli mizi razpravljali torej o tem, kakšno je trenutno stanje na t. i. novi levici, tako v smislu gibanja na terenu kot njenega pohoda skozi institucije, ter kako naprej, tako doma kot v širšem kontekstu mednarodnega prostora:

1. Kakšna je vloga neodvisne nestrankarske avtonomne civilne družbe kot platforme možnega korektiva strankokracije in elitizma ter hkrati povezovanja, sodelovanja sorodnih sil, ker je atomiziranost neučinkovita?

2. Kakšne so notranje organizacijsko-strateške alternative oz. modeli? Je to centralistična monolitna stranka, ki ponavlja avtoritarne ali vsaj klasične meščanske vzorce in gradi na principu “od zgoraj-navzdol”, ali koalicijska notranje avtentično demokratična odprta inkluzivna ljudsko-frontna organizacija, ki gradi obratno, pretežno na horizontalnem gibanju “od spodaj-navzgor”, v kombinaciji z delegatsko roko v institucijah, da bi zares zagovarjala razredne interese delovnih ljudi?

3. Kako odgovoriti na splošno apatijo ljudi iz nezaupanja v stranke oz. v predstavniško demokracijo per se? Edini možen odgovor je lahko samo v izumljanju in udejanjanju novih modelov neposredne, deliberativne demokracije oz. participacije aktivnih državljanov.

4. Kako odgovoriti na nevarno prevlado marketinškega PR diskurza in družbe spektakla nad racionalno in tehtno javno razpravo?

5. Kakšne naj bodo konkretne kratkoročne in dolgoročne alternativne razvojne politike nove levice in koncepti socialnih inovacij, izumljanja novih oblik demokracije/ kolektivnega upravljanja/ sodelovanja, ki bodo zmogli mobilizirati in emancipirati kritično maso za resnejše sistemske spremembe?

6. Kako misliti in organizirati razredni boj za interese dela v odnosu do kapitala v spremenjenih okoliščinah trga dela (v pogojih prekarizacije, oslabitve sindikatov, prisotnosti transnacionalnega kapitala ipd.)?

7. Kaj je večja grožnja naprednim levičarskim idealom: desnica ali notranje dileme, nakazane zgoraj?

8. Kako prek odpravljanja teh dilem levice šele uspešno preprečiti vzpon desnice, da ne bi ta prevzela terena določenih politik levici z nevarnimi odgovori na krizo, oz. kako preprečiti vzpon avtoritarnih refleksov, celo fašizma, ter izsiljevanje transnacionalnega kapitala, z ustreznim odgovorom na izzive ekonomske, socialne, politične ter vrednostne krize?

9. Kako ob tem zaustaviti razkroj javnih, državnih aparatov in privatizacijo njihovih funkcij?

10. Bo levica v Sloveniji šla po podobnih stranpoteh kot leve stranke 20. stoletja ali po poti kapitulacije grške Syrize, če bi kdaj prevzela vlado, ali se bo vendarle kaj naučila iz preteklih napak in oblikovala novo pot, novi socializem za 21. stoletje?

Predstavitev nastopajočih uvodničarjev:

Mag. Franc Žnidaršič, dr. med, predsednik DSD, je bil med 2. svetovno vojno izgnan v nemško taborišče, zato iz lastnih izkušenj pozna nevarnosti desničarske – fašistične politike in razloge, zakaj je levica tako zelo pomembna pri obrambi demokracije. Na poklicni poti je kot zdravnik reševal življenja pacientov. Zadnjih 20 let pa se na politični poti kot poslanec v DZ (1996-2011) in od leta 2010 kot predsednik Demokratične stranke dela – DSD bori za demokracijo, enakopravnost, za boljše življenje vseh državljanov Slovenije.

Simon Brežan, dr. med., aktivist, bivši koordinator 4. skupine, soustanovni član 4. skupine, sicer raziskovalec sistemske/ kognitivne/ socialne nevroznanosti ter kompleksnih sistemov

Jadranka Vesel, dolgoletna aktivistka na področju razvoja zadružništva in ekonomske demokracije, ambasadorka socialne ekonomije, Raziskovalni institut za socialno ekonomijo- RISE, članica 4. skupine ZL

Doc. dr. Gorazd Kovačič, sociolog, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem z različnimi temami s področij socialne in politične teorije, pa tudi z evroatlantskimi odnosi.

“Drugačen svet je mogoč, ne samo mogoč, je nujen!”

podpis in kontakt organizatorjev :
4. skupina ZL: http://4skupina.si/
DSD: www.dsd.si

Vabilo- poletni tabor- Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Posredujemo vabilo tovariškega sorodnega gibanja- Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

uredniki GPD

————————————————————————————————————————————–

V okviru Gibanja za dostojno delo in socialno družbo organiziramo tudi letos poletni 3-dnevni tabor. Tabor bo potekal čez vikend od 3. do 5. julija.

V petek bomo imeli zanimivo okroglo mizo na temo Dostojno delo za vse generacije, kjer bodo govorci Tone Partljič (pisatelj in bivši poslanec DZ), Nataša Trček (Inšpektorat RS za delo), Jelena Aščič (novinarka RTV) in Branimir Štrukelj (SVIZ).

V soboto – zanimive delavnice, debate ter gledališka predstava na temo prekarnega dela. Vsak večer pa seveda sledi druženje. Tabor bomo sklenili v nedeljo prav tako z delavnicami in debatami na temo prekarnega dela.

 

Ob 1. maju: Veš, delavec, svoj dolg? – o razrednem boju

Ob 1. maju

Komur je res mar za pravice delovnih ljudi, torej lastne pravice oz. pravice velike večine izkoriščanih, bi v ta namen naredil največ, v kolikor bi se AKTIVNO pridružil oz. aktiviral znotraj organiziranih horizontalnih emacipatoričnih gibanj/ kolektivov, ki se avtentično borijo za delo napram kapitalu!

V tem primeru ŽIVEL 1.MAJ! ne bi bila zgolj prazna floskula.

Razredna zavest žal tudi ni zadosten pogoj (je pa nujni) za radikalno spremembo družbe, kot skrbi Krašovec Primož-a upravičeno v svežem Panoptikumu –
“Veš, delavec, svoj dolg? – o razrednem boju.”

http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174329692

Priporočamo ogled in akcijo.

GPD, 4. skupina ZL

 

 

 

 

Protest- 18. april 2015 : Globalni dan akcije proti tajnim trgovinskim sporazumom TISA, CETA in TTIP

LJUDJE IN PLANET PRED PROFITOM!

Slovenija se s protestom v Ljubljani pridružuje Globalnemu dnevu akcije proti tajnim trgovinskim sporazumom TISA, CETA in TTIP!

Evropska komisija se je v tajnosti in brez mandata evropskih državljanov pogodila o vsebini trgovinskega sporazuma s Kanado (CETA) in se ta hip pospešeno pogaja z ZDA o obsežnem trgovinskem in investicijskem sporazumu TTIP. Sporazuma bosta pomembno posegla v pristojnosti držav in njihove nacionalne zakonodaje ter na račun ljudi in okolja višala dobičke korporacij. Sporazumi TTIP, CETA, TiSA povečujejo tveganja za zdravje in blagostanje ljudi in okolja, zato da bi se na drugi strani povečali dobički in ohranili monopoli nadnacionalnih korporacij.
Zavračamo vsak sporazum, ki pred človeka in okolje postavlja profite velikih korporacij, in ki pravice, za katere smo se dolgo borili, ukinja v imenu mednarodne trgovine velikih.

Ne bomo lahek plen korporativnih hijen!

18. aprila ob 11. uri na Prešernovem trgu. Pridruži se.

Dogodek na FB:  https://www.facebook.com/events/735708473211607/

———————————————————————————

PETICIJA SAMOORGANIZIRANE INICIATIVE EVROPSKIH DRŽAVLJANOV PROTI TTIP

Pozivamo institucije Evropske unije in institucije držav članic, da zaustavijo pogajanja z ZDA o Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu (TTIP) in da ne ratificirajo Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) s Kanado.

Glavni cilji:
Zaustaviti želimo TTIP in CETO, saj vključujeta več kritičnih točk kot so reševanje sporov med državami in investitorji ter pravila o regulativnem sodelovanju, ki predstavljajo grožnjo demokraciji in vladavini prava. Preprečiti želimo znižanje socialnih, okoljskih in potrošniških standardov ter standardov zaposlovanja in zasebnosti ter deregulacijo javnih storitev (npr. oskrba z vodo) in kulturnih dobrin v netransparentnih pogajanjih. ECI podpira alternativno trgovinsko in investicijsko politiko v EU.

Podpišite peticijo: http://kpts.si/podpisi-peticijo-proti-ttip/

———————————————————————————

VIDEO

Poziv h globalnim protestom – Globalnemu dnevu akcije – ki se bodo zgodili to soboto, 18. 4.

https://www.youtube.com/watch?v=2ELMXhbBslQ

———————————————————————————

​Pogajanja o sporazumu TTIP potekajo v tajnosti. Pomeni mnogo več kot samo trgovinski sporazum, ker bo morebitno sprejetje vplivalo prav na vsa področja naših življenj. Postavlja profit pred ljudi in planet. Je sporazum po meri transnacionalnih korporacij. Ogroža DEMOKRACIJO, ČLOVEKOVE PRAVICE, JAVNE STORITVE, PREHRANSKO VARNOST IN SUVERENOST, OKOLJE, PODNEBJE, DELAVSKE PRAVICE, ZASEBNOST, FINANČNO KONTROLO…

Za več informacij se obrnite na odgovorne osebe:

Miro Cerar, miro.cerar@gov.si
Janez Potočnik, janez.potocnik@gov.si
Jean-Claude Juncker, President-elect@ec.europa.eu
Mario Draghi, office.draghi@ecb.europa.eu

———————————————————————————

Shod organizira Koalicija proti tajnim sporazumom, katere član je tudi 4. skupina ZL.
http://kpts.si/
https://www.facebook.com/KoalicijaProtiTajnimSporazumom

VABILO: Demokracija v krožišču 21. stoletja

POSREDUJEMO VABILO: DEBATA O NEPOSREDNI DEMOKRACIJI

uredniki GPD

Spoštovana, spoštovani!

Odbor kluba »Akcija štirih generacij 20-40-60-80«,  ustanovljenega 13.11.2013,

vas vabi

v sodelovanje na drugi debati

na temo »Demokracijav krožišču 21. stoletja«, ki bo potekala v četrtek, 9.4.2015 ob 18.uri v učilnici 21 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Uvodničarja Andrej A. Lukšič in Luka Đekić nam bosta podala svoje uvide in predloge, ki jih bomo vsi sodelujoči v skupinskem in plenarnem delu dopolnjevali ter se ob zaključku dogovorili za nadaljnje skupne korake.

 

Dodatne informacije v zvezi z dogodkom najdete na naši spletni strani www.akcija4generacij.si in na naši Facebook strani Akcija 4 generacij.

V pričakovanju prijetnega delovnega snidenja in vaših predlogov vas pozdravljamo člani odbora A4G.

4. skupina Združene levice – civilnodružbena gibanja in posamezniki na FB

Vabljeni k ogledu, deljenju in sodelovanju:

4. skupina ZL, katere član je tudi naše Gibanje za pravično družbo- GPD, se predstavi na FB.

https://www.facebook.com/4.skupinaZL/timeline