Arhivi Kategorije: PODPORNI PROJEKTI GIBANJA PRAVIČNA DRUŽBA

Prispevaj svoj glas proti izgubi gospodarske suverenosti Slovenije!

Veliko je razlogov za nasprotovanje razprodaji državnega premoženja.

Država mora predvsem znati upravljati s skupnim. Kadar izgubi to sposobnost, izgubi tudi svojo legitimnost in posledično suverenost, priložnost za razvoj in uveljavljanje lastne gospodarske in strategije razvoja. Prodaja državnega premoženja tujim zasebnim ali tujim državnim podjetjem ali celo finančnim skladom (za preprodajo) ne more biti rešitev za slabo upravljanje s premoženjem in za preprečevanje vmešavanja političnih interesov strank, pač pa je rešitev za ta problem lahko edino v demokratizaciji upravljanja državnih podjetij in v povečanju družbenega demokratičnega nadzora nad njimi.

Sicer privatizacija državnih podjetij, naravnih virov in vsega skupnega praviloma pomeni nižanje delavskih, okoljskih in varnostnih standardov, pomeni izkoriščanje ljudi in okolja ter koncentracijo ekonomske in politične moči v rokah korporacij oz. peščice ter povečevanje družbene neenakosti. Razprodaja je priložnost za poceni nakup nacionalnih bogastev s strani tujcev, ki jim ni mogoče pripisati nobene demokratične odgovornosti za njihovo bodoče početje v sledenju zgolj lastnim dobičkom, in priložnost za kasnejšo fleksibilnost glede nižanja delavskih pravic. Preko investicij korporacije tudi narekujejo smer gospodarstva in razvoja držav. Privatizacija in komercializacija javnih dobrin in storitev praviloma vodi v povečevanje cen storitev za nižjo kvaliteto.

Pri državnem premoženju se je treba zavedati, da je le-to skupno premoženje vseh državljanov, ki ga je ustvarjalo več generacij za svojo in za naslednje generacije, in je njegov pomen mnogo večji od njegove tržne vrednosti, dosežene kupnine, da je treba upoštevati tudi vse potencialne bodoče in pretekle “donose”. Državno premoženje je hkrati tudi poligon za zorenje neke države proti nadgradnji pojma države blagostanja, priložnost za razvijanje učenja o dobrih praksah soodločanja in so-/samo-upravljanja zaposlenih, za samonadzor pred vzgibi političnih apetitov in za odgovornost do skupnega.

Državno premoženje v sebi združuje veliko nematerialne vrednosti in priložnosti za vsakovrsten razvoj in dozorevanje države.

Podpišite peticijo proti “privatizaciji” na spodnji povezavi in prispevajte svoj glas k razumnosti: 

http://www.mladina.si/peticije/

uredništvo GPD

Vabilo na opozorilni shod proti razprodaji drž. premoženja

Ne dovoli, da vlada nadaljuje škodljive in nepremišljene postopke razprodaje, ki vodijo v izgubo delovnih mest, izgubo nadzora nad infrastrukturo, odlive dobičkov iz države in izgubo zmožnosti razvoja!

Pridi na opozorilni shod v soboto, 7. 2.2 015, ob 16.00 na Kongresni trg v Ljubljani!

Skupnost Državljani proti razprodaji

BIOS Brezposelni in ogroženi Slovenije, Društvo gibanje TRS,Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (GDD&SD), Iskra, Koalicija Združena levica: Demokratična stranka dela – DSD, Iniciativa za demokratični socializem – IDS, Stranka TRS in 4. skupina ZL, Mreža za neposredno demokracijo (MND), Piratska stranka Slovenije, Protestival, Puntarji, Sinteza, Skupina kazenska ovadba (SKO), Stranka Solidarnost, Združenje brezposelnih Slovenije

Podporniki: SVIZ, Zveza borcev, ZSSS, ZDUS, VZMD, Konfederacija sindikatov Slovenije – Pergam, Neodvisni sindikat Cinkarne Celje.

 

VABILO NA JAVNO TRIBUNO: “NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE”

Skupina društev in gibanj

Državljani proti razprodaji

vabi na javno tribuno

NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE.

Javna tribuna bo v sredo, 7. januarja 2015, ob 18. uri

V Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Na javni tribuni bodo govorci predstavili razloge proti razprodaji državnega premoženja in alternativne predloge o tem, kako izboljšati njegovo upravljanje. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse iz tujine, na rešeto pa bomo postavili tudi mite, ki privatizacijo predstavljajo kot edino možnost.

Izognili se ne bomo niti načrtovani prodaji Telekoma. Napovedana prodaja te družbe je v javnosti dvignila veliko prahu, polemik je veliko, pravih informacij in konkretnih argumentov pa malo. Telekom ni le uspešno gospodarsko podjetje, temveč vozlišče vseh informacij. Zato je nujno, da se o morebitni prodaji javno razpravlja in poišče najboljšo rešitev.

Na javni tribuni bodo v argumentirani razpravi sodelovali uvodni razpravljavci:

  1. Jože Mencinger, avtor peticije proti razprodaji državnega premoženja, ki jo je v manj kot desetih dneh podpisalo več kot 9000 ljudi, bo predstavi vsebinske razloge iz njegove peticije.

Igor Vuksanović, pravnik in svetovalec na ustavnem sodišču, se bo osredotočil zlasti na vprašanja: kje, kako in zakaj so naše »obveze« za prodajo zavezujoče, kdo jih je dal in komu ter kaj lahko sledi, če Telekom umaknemo iz spiska petnajstih podjetij, ki so določena za prodajo.

  1. Bogomir Kovač, ekonomist, bo poskušal osvetliti dilemo,  če je bila država doslej slab upravljavec, ali je res treba vse razprodati, ali pa je možno uveljaviti tudi bolj razumno upravljanje?

Po uvodnem delu bo na  vrsti javna razprava, na kateri bo imel vsak razpravljavec na voljo 5 minut.

K razpravi so že prijavljeni:

Dušan Semolič, predsednik Zveze  svobodnih sindikatov Slovenije

Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

Andrej Cetinski, Sinteza-KCD, ki  bo predstavil primer upravljanja v nemškem podjetju Fraport, ki je jeseni kupilo Aerodrom Ljubljana

Drago Pavšelj, ki  bo predstavil in argumentiral razloge proti prodaji Telekoma.

Drugi udeleženci se k razpravi lahko prijavijo pol ure pred začetkom.

Javno tribuno pripravlja skupina Državljani proti razprodaji, ki od Vlade RS zahteva:

  1.  da takoj zaustavi razprodajo državnih podjetij ter odpove vse dogovore o prodaji Telekoma;
  2. da se o prodaji vsakega podjetja odloča posebej in le na osnovi predhodno sprejete strategije razvoja Slovenije;
  3. da se spremeni način upravljanja državnih podjetij tako, da pri upravljanju enakopravno sodelujejo predstavniki države,  zaposlenih, stroke in širšega družbenega interesa (soupravljanje);
  4. da takoj začne uvajati spremembe zakonodaje za upravljanje podjetij v državni lasti in pri tem upošteva dobre prakse upravljanja v uspešnih državnih podjetjih, na primer v  Nemčiji ali v skandinavskih državah in okrepi družbeni nadzor upravljanja podjetij v državni lasti.

Od Vlade zahtevamo tudi, da – upoštevajoč strokovne argumente in dolgoročni razvojni interes Slovenije ter seveda predvolilne zaobljube – zavrne diktat tujega kapitala in domačih plenilskih združb. Pri tem bomo Vlado podpirali, vendar pa se mora zavedati, da je PRODAJA TELEKOMA tista mejna črta, ki je ne sme prekoračiti!

Vljudno vabljeni

Skupina Državljani proti razprodaji

Ljubljana, 1.1. 2015

—————————–

Ob 18. uri lahko na http://4d.rtvslo.si/zivo/tvmmc začnete spremljati prenos javne tribune iz Cankarjevega doma z naslovom “Ne razprodaja, temveč bolj razumno upravljanje” Prisluhni argumentom, ki spodkopavajo neoliberalno pravljičarstvo in jih soočajo  z realnostjo.

 

 

Vabilo na razpravo z gosti o prehranski varnosti v Kopru

OBALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA – OSO KS 90, GIBANJE ZA PRAVIČNO DRUŽBO – GPD IN RAZISKOVALNI INŠTITUT ZA SOCIALNO EKONOMIJO – RISE

                

v okviru Tedna globalnega učenja

vabimo

člane sindikata OSO in ostalo zainteresirano javnost

na razpravo z vabljenimi gosti na temo:

“Prehranska varnost, samooskrba in pasti tajnih trgovinskih sporazumov”

 v četrtek, 20. 11. 2014, z začetkom ob 12h na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33, Koper, učilnica št.1

V razpravi bodo sodelovali:

 dr. Gorazd Pretnar,  univ. dipl. biol. – Zavod za zdravstveno varstvo Koper

mag. Viljanka Vesel, univ. dipl. inž. agr. – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod GO – Pomen oljke v našem prostoru

Euro Brozič, generalni sekretar – OSO-KS90 Koper

Po uvodnem nagovoru predstavnika organizatorjev dogodka in predstavitvi razpravljavcev bodo gostje podali svoje poglede na tematiko. Dr. Pretnar bo govoril o pomenu ozaveščanja potrošnikov o nevarnostih uporabe kemikalij v prehrambeni verigi, ki se povečuje s stopnjo odvisnosti Slovenije od uvoza hrane, in o zastrupljanju virov pitne vode, orisal pa bo tudi probleme in možne rešitve pomanjkljivega in razpršenega nadzora nad kakovostjo hrane. Njegov predlog je čimprejšnja ustanovitev neodvisne agencije za varno hrano, ki bi združila od trga neodvisne raziskovalce in laboratorije ter prevzela celovito skrb za varno hrano in javno zdravje.  Mag. Veselova bo predstavila pomen oljkarstva za identiteto Slovenije in Primorske ter za ohranjanje biološke pestrosti in njegov prehrambeni, zdravstveni, kulturni in krajinski vidik. Kako lahko odkrivanje in uvajanje novih neraziskanih in pozabljenih sort po širšem oljkarskem območju prispeva k prehranski samooskrbi Slovenije? Euro Brozič pa bo kot član novo nastale Koalicije proti tajnim trgovinskim sporazumom na kratko opozoril na ključne pasti teh sporazumov za našo prehransko varnost in zdravje ter na potrebo po ostri in čimširši akciji javnosti proti takim sporazumom, ki zmanjšujejo naše standarde življenja in zdravja brez naše privolitve. Sledila bo odprta razprava, ki jo bo povezoval Euro Brozič, in zaključek z izpolnjevanjem anket.

Vabimo vas, da se udeležite dogodka ter se nam z vprašanji in mnenji aktivno pridružite v razpravi in kritičnem premisleku o aktualnih problemih, ki zadevajo vse nas in naše okolje.

———————————————————————————————————————————————————–

Razprava z vabljenimi gosti je del projekta Teden globalnega učenja (TGU), ki poteka že osmo leto zapored v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij (NVO) za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, o čemer si lahko več preberete na spletni strani : http://www.tuditi.si/

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki naj spodbuja posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva.Dogodek pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2014 – PREHRANSKA VARNOST

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2014 – PREHRANSKA VARNOST (15. – 23. november 2014)

Med 15. in 23. novembrom 2014 bo v Sloveniji že osmo leto zapored potekal Teden globalnega učenja (TGU) v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij (NVO) za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Pod okrilje tedna globalnega učenja se lahko priključijo tudi druge organizacije in v tem tednu samostojno organizirajo katero od aktivnosti na osrednjo temo dogodka. Tokratna osrednja tema  TGU je prehranska varnost.

Prehranska varnost je eden od temeljnih stebrov državne suverenosti ter osnova človekovega zdravja in blagostanja. Ozaveščanje o možnostih zdravih izbir mora zajeti vse segmente družbe in vse generacije. Le tako bodo lahko ljudje sprejemali informirane odločitve v vsakdanjem življenju, ki bodo v največjo korist njim samim, družbi in tudi naravnemu okolju. Da bo prehranska samooskrba čimvečja, je treba intenzivno kmetijstvo in masovno proizvodnjo hrane na globalni ravni preobraziti v sonaravno in vzdržno pridelovanje oz. pripravo hrane. Ta proces pa se začne s spremembo kolektivnega zavedanja o pomembnosti skrbi zase, za družbo in za okolje, k temu lahko ključno prispeva tudi teden globalnega učenja, katerega del želimo biti s svojim projektom.

Tudi naše gibanje GPD bo del globalnega ozaveščanja, spremljajte objave dogodkov, o katerih vas bomo obveščali sproti.

———————————————-

 KAJ JE TEDEN GLOBALNEGA UČENJA?

Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva globalnega trajnostnega razvoja.

KAJ JE GLOBALNO UČENJE?

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

 (vir: http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1410364173.pdf)

MREŽA VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI- PODPORNI PROJEKT GIBANJA PRAVIČNA DRUŽBA

 

Človek Človeku Človek!

MREŽA VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI

Vzajemna pomoč med člani neke skupnosti je enostaven koncept in del vsakodnevnega življenja v skupnosti. Novodobni doprinos k staremu in preizkušenemu konceptu je v potencialu tehnologije, ki združuje tudi prostorsko bolj oddaljene posameznike med seboj, z vzvodi informacij, vse to na zelo inteligenten način in v doslej neslutenih razsežnostih . Pripravljenost prispevati v določeno skupnost socialnega omrežja je dober napovednik siceršnje, izvenmrežne pripravljenosti prispevati, in to ne zgolj prispevati informacije.  V svetu, kjer so sredstva proizvodnje izrazito decentralizirana, kjer ni pomembno zgolj kaj, ampak tudi kako nekaj uporabljamo, izkušnja ob tem, čustva, okoljsko-etični vidik etc., ni več potrebe po klasičnem lastništvu, ampak zagotovitev dostopa do stvari ali storitve, kadar jo potrebujemo.

Človeška skupnost je med seboj delila in sodelovala na tisoče let, današnja tehnologija nas ob pametni uporabi vodi nazaj k izvornim mehanizmom bistva človeških skupnosti in posnema vezi realnosti. Moč je v množicah, v odstranjevanju vmesnika med iskalcem in zadovoljevalcem določene potrebe, vsak član skupnosti pa razpolaga z nečim (predmet, znanje, sposobnost, informacija), kar lahko prispeva v fond vzajemne izmenjave. Tako se obnovi vera v pomen skupnosti, izrinja se individualizem in odtujenost med člani skupnosti, z zmanjšanim generiranjem vedno novih produktov z namenoma vgrajeno kratko obratovalno dobo se razbremeni tudi okolje in pritisk na omejene naravne vire, zmanjšajo se eksternalije. Veliko produktov je mogoče tudi reciklirati, dodelati in jim nameniti drugačen namen uporabe.

Kultura vzajemne izmenjave dobrin, storitev in informacij ter sodelovanje med člani skupnosti je brezčasna, njeni potenciali pa brezmejni.

Osnovna načela našega podpornega projekta ”MREŽA VZAJEMNOSTI”:

1.) Medsebojna vzajemna pomoč in solidarnost pomeni, da v nobenem primeru in niti pod razno ne bo v igri denar/ plačilo v denarju.

2.) V medsebojno pomoč spada popolnoma vse, kar smo člani pripravljeni deliti z zainteresiranimi (potrebnimi pomoči), in sem spada tako znanje, informacija kot konkretna odvečna dobrina.

3.) Pozove se vse člane, da vsak jasno izrazi, kaj in kako lahko prispeva, določene zadeve so lahko trajno potrebne, nekatere občasno, druge sezonsko.

4.) Vsi člani smo zavezani, da posredujemo informacije, kje in kako se lahko določena pomoč dobi, ko se izrazi potreba in želja po njej. Zaenkrat še ne vemo, kaj vse lahko kdo ponudi, torej je dobrodošlo informiranje in posredovanje informacij naprej.

5.) Pri vzajemni solidarnosti gre lahko za blagovno menjavo ali pa samo za ”dam” brez ”daj-dam” in brez računice.

6.) Na spletni strani bi bilo dobro dodati v forum rubriko “vzajemna solidarnost”, kamor bi člani pisali svoje potrebe in tako tudi takoj ažurno lahko komunicirali glede tega, ravno tako pa bi se lahko dodala rubrika, kjer bi člani ponujali svoje veščine, znanje, dobrine, in tu se lahko obe strani sami zmenita, kako bosta realizirali zadevo v realnosti.

7.) Treba je že v štartu postaviti jasne meje, da ne bo prihajalo do zlorab, čemur se moramo na vsak način izogniti z vstavitvijo primernih kavtel.

8.) Prihajajo čedalje hujši časi, ljudje se zelo težko odprejo in morda celo težko izpovejo svoje potrebe, in tu je nujno reba pristopiti z vso empatijo v komunikaciji, z spodbudo, lepo besedo ter konkretno pomočjo. Zgolj beseda ne pomaga, potrebna je akcija, hitro delovanje.

9.) Morda bo včasih prišlo celo do situacij, ko bo potrebno, da več članov stopi skupaj in izpelje kak projekt in tu bi prosili za resno sodelovanje in medsebojno komunikacijo.

10.) Zaenkrat se o tem dogovarjamo med seboj, vendar je treba program narediti za prihodnje obdobje, ko bo v gibanju več članov (celo neznanih), za vse možne prihodnje situacije. Pripravljeni moramo biti na vse.

GPD

koordinator: Jovanka (članica na strani)