MREŽA VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI- PODPORNI PROJEKT GIBANJA PRAVIČNA DRUŽBA

 

Človek Človeku Človek!

MREŽA VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI

Vzajemna pomoč med člani neke skupnosti je enostaven koncept in del vsakodnevnega življenja v skupnosti. Novodobni doprinos k staremu in preizkušenemu konceptu je v potencialu tehnologije, ki združuje tudi prostorsko bolj oddaljene posameznike med seboj, z vzvodi informacij, vse to na zelo inteligenten način in v doslej neslutenih razsežnostih . Pripravljenost prispevati v določeno skupnost socialnega omrežja je dober napovednik siceršnje, izvenmrežne pripravljenosti prispevati, in to ne zgolj prispevati informacije.  V svetu, kjer so sredstva proizvodnje izrazito decentralizirana, kjer ni pomembno zgolj kaj, ampak tudi kako nekaj uporabljamo, izkušnja ob tem, čustva, okoljsko-etični vidik etc., ni več potrebe po klasičnem lastništvu, ampak zagotovitev dostopa do stvari ali storitve, kadar jo potrebujemo.

Človeška skupnost je med seboj delila in sodelovala na tisoče let, današnja tehnologija nas ob pametni uporabi vodi nazaj k izvornim mehanizmom bistva človeških skupnosti in posnema vezi realnosti. Moč je v množicah, v odstranjevanju vmesnika med iskalcem in zadovoljevalcem določene potrebe, vsak član skupnosti pa razpolaga z nečim (predmet, znanje, sposobnost, informacija), kar lahko prispeva v fond vzajemne izmenjave. Tako se obnovi vera v pomen skupnosti, izrinja se individualizem in odtujenost med člani skupnosti, z zmanjšanim generiranjem vedno novih produktov z namenoma vgrajeno kratko obratovalno dobo se razbremeni tudi okolje in pritisk na omejene naravne vire, zmanjšajo se eksternalije. Veliko produktov je mogoče tudi reciklirati, dodelati in jim nameniti drugačen namen uporabe.

Kultura vzajemne izmenjave dobrin, storitev in informacij ter sodelovanje med člani skupnosti je brezčasna, njeni potenciali pa brezmejni.

Osnovna načela našega podpornega projekta ”MREŽA VZAJEMNOSTI”:

1.) Medsebojna vzajemna pomoč in solidarnost pomeni, da v nobenem primeru in niti pod razno ne bo v igri denar/ plačilo v denarju.

2.) V medsebojno pomoč spada popolnoma vse, kar smo člani pripravljeni deliti z zainteresiranimi (potrebnimi pomoči), in sem spada tako znanje, informacija kot konkretna odvečna dobrina.

3.) Pozove se vse člane, da vsak jasno izrazi, kaj in kako lahko prispeva, določene zadeve so lahko trajno potrebne, nekatere občasno, druge sezonsko.

4.) Vsi člani smo zavezani, da posredujemo informacije, kje in kako se lahko določena pomoč dobi, ko se izrazi potreba in želja po njej. Zaenkrat še ne vemo, kaj vse lahko kdo ponudi, torej je dobrodošlo informiranje in posredovanje informacij naprej.

5.) Pri vzajemni solidarnosti gre lahko za blagovno menjavo ali pa samo za ”dam” brez ”daj-dam” in brez računice.

6.) Na spletni strani bi bilo dobro dodati v forum rubriko “vzajemna solidarnost”, kamor bi člani pisali svoje potrebe in tako tudi takoj ažurno lahko komunicirali glede tega, ravno tako pa bi se lahko dodala rubrika, kjer bi člani ponujali svoje veščine, znanje, dobrine, in tu se lahko obe strani sami zmenita, kako bosta realizirali zadevo v realnosti.

7.) Treba je že v štartu postaviti jasne meje, da ne bo prihajalo do zlorab, čemur se moramo na vsak način izogniti z vstavitvijo primernih kavtel.

8.) Prihajajo čedalje hujši časi, ljudje se zelo težko odprejo in morda celo težko izpovejo svoje potrebe, in tu je nujno reba pristopiti z vso empatijo v komunikaciji, z spodbudo, lepo besedo ter konkretno pomočjo. Zgolj beseda ne pomaga, potrebna je akcija, hitro delovanje.

9.) Morda bo včasih prišlo celo do situacij, ko bo potrebno, da več članov stopi skupaj in izpelje kak projekt in tu bi prosili za resno sodelovanje in medsebojno komunikacijo.

10.) Zaenkrat se o tem dogovarjamo med seboj, vendar je treba program narediti za prihodnje obdobje, ko bo v gibanju več članov (celo neznanih), za vse možne prihodnje situacije. Pripravljeni moramo biti na vse.

GPD

koordinator: Jovanka (članica na strani)