Protest- 18. april 2015 : Globalni dan akcije proti tajnim trgovinskim sporazumom TISA, CETA in TTIP

LJUDJE IN PLANET PRED PROFITOM!

Slovenija se s protestom v Ljubljani pridružuje Globalnemu dnevu akcije proti tajnim trgovinskim sporazumom TISA, CETA in TTIP!

Evropska komisija se je v tajnosti in brez mandata evropskih državljanov pogodila o vsebini trgovinskega sporazuma s Kanado (CETA) in se ta hip pospešeno pogaja z ZDA o obsežnem trgovinskem in investicijskem sporazumu TTIP. Sporazuma bosta pomembno posegla v pristojnosti držav in njihove nacionalne zakonodaje ter na račun ljudi in okolja višala dobičke korporacij. Sporazumi TTIP, CETA, TiSA povečujejo tveganja za zdravje in blagostanje ljudi in okolja, zato da bi se na drugi strani povečali dobički in ohranili monopoli nadnacionalnih korporacij.
Zavračamo vsak sporazum, ki pred človeka in okolje postavlja profite velikih korporacij, in ki pravice, za katere smo se dolgo borili, ukinja v imenu mednarodne trgovine velikih.

Ne bomo lahek plen korporativnih hijen!

18. aprila ob 11. uri na Prešernovem trgu. Pridruži se.

Dogodek na FB:  https://www.facebook.com/events/735708473211607/

———————————————————————————

PETICIJA SAMOORGANIZIRANE INICIATIVE EVROPSKIH DRŽAVLJANOV PROTI TTIP

Pozivamo institucije Evropske unije in institucije držav članic, da zaustavijo pogajanja z ZDA o Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu (TTIP) in da ne ratificirajo Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) s Kanado.

Glavni cilji:
Zaustaviti želimo TTIP in CETO, saj vključujeta več kritičnih točk kot so reševanje sporov med državami in investitorji ter pravila o regulativnem sodelovanju, ki predstavljajo grožnjo demokraciji in vladavini prava. Preprečiti želimo znižanje socialnih, okoljskih in potrošniških standardov ter standardov zaposlovanja in zasebnosti ter deregulacijo javnih storitev (npr. oskrba z vodo) in kulturnih dobrin v netransparentnih pogajanjih. ECI podpira alternativno trgovinsko in investicijsko politiko v EU.

Podpišite peticijo: http://kpts.si/podpisi-peticijo-proti-ttip/

———————————————————————————

VIDEO

Poziv h globalnim protestom – Globalnemu dnevu akcije – ki se bodo zgodili to soboto, 18. 4.

https://www.youtube.com/watch?v=2ELMXhbBslQ

———————————————————————————

​Pogajanja o sporazumu TTIP potekajo v tajnosti. Pomeni mnogo več kot samo trgovinski sporazum, ker bo morebitno sprejetje vplivalo prav na vsa področja naših življenj. Postavlja profit pred ljudi in planet. Je sporazum po meri transnacionalnih korporacij. Ogroža DEMOKRACIJO, ČLOVEKOVE PRAVICE, JAVNE STORITVE, PREHRANSKO VARNOST IN SUVERENOST, OKOLJE, PODNEBJE, DELAVSKE PRAVICE, ZASEBNOST, FINANČNO KONTROLO…

Za več informacij se obrnite na odgovorne osebe:

Miro Cerar, miro.cerar@gov.si
Janez Potočnik, janez.potocnik@gov.si
Jean-Claude Juncker, President-elect@ec.europa.eu
Mario Draghi, office.draghi@ecb.europa.eu

———————————————————————————

Shod organizira Koalicija proti tajnim sporazumom, katere član je tudi 4. skupina ZL.
http://kpts.si/
https://www.facebook.com/KoalicijaProtiTajnimSporazumom