Arhiv Značk: globalno učenje

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2014 – PREHRANSKA VARNOST

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2014 – PREHRANSKA VARNOST (15. – 23. november 2014)

Med 15. in 23. novembrom 2014 bo v Sloveniji že osmo leto zapored potekal Teden globalnega učenja (TGU) v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij (NVO) za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Pod okrilje tedna globalnega učenja se lahko priključijo tudi druge organizacije in v tem tednu samostojno organizirajo katero od aktivnosti na osrednjo temo dogodka. Tokratna osrednja tema  TGU je prehranska varnost.

Prehranska varnost je eden od temeljnih stebrov državne suverenosti ter osnova človekovega zdravja in blagostanja. Ozaveščanje o možnostih zdravih izbir mora zajeti vse segmente družbe in vse generacije. Le tako bodo lahko ljudje sprejemali informirane odločitve v vsakdanjem življenju, ki bodo v največjo korist njim samim, družbi in tudi naravnemu okolju. Da bo prehranska samooskrba čimvečja, je treba intenzivno kmetijstvo in masovno proizvodnjo hrane na globalni ravni preobraziti v sonaravno in vzdržno pridelovanje oz. pripravo hrane. Ta proces pa se začne s spremembo kolektivnega zavedanja o pomembnosti skrbi zase, za družbo in za okolje, k temu lahko ključno prispeva tudi teden globalnega učenja, katerega del želimo biti s svojim projektom.

Tudi naše gibanje GPD bo del globalnega ozaveščanja, spremljajte objave dogodkov, o katerih vas bomo obveščali sproti.

———————————————-

 KAJ JE TEDEN GLOBALNEGA UČENJA?

Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva globalnega trajnostnega razvoja.

KAJ JE GLOBALNO UČENJE?

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

 (vir: http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1410364173.pdf)