Arhiv Značk: hrana

Vabilo na razpravo z gosti o prehranski varnosti v Kopru

OBALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA – OSO KS 90, GIBANJE ZA PRAVIČNO DRUŽBO – GPD IN RAZISKOVALNI INŠTITUT ZA SOCIALNO EKONOMIJO – RISE

                

v okviru Tedna globalnega učenja

vabimo

člane sindikata OSO in ostalo zainteresirano javnost

na razpravo z vabljenimi gosti na temo:

“Prehranska varnost, samooskrba in pasti tajnih trgovinskih sporazumov”

 v četrtek, 20. 11. 2014, z začetkom ob 12h na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33, Koper, učilnica št.1

V razpravi bodo sodelovali:

 dr. Gorazd Pretnar,  univ. dipl. biol. – Zavod za zdravstveno varstvo Koper

mag. Viljanka Vesel, univ. dipl. inž. agr. – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod GO – Pomen oljke v našem prostoru

Euro Brozič, generalni sekretar – OSO-KS90 Koper

Po uvodnem nagovoru predstavnika organizatorjev dogodka in predstavitvi razpravljavcev bodo gostje podali svoje poglede na tematiko. Dr. Pretnar bo govoril o pomenu ozaveščanja potrošnikov o nevarnostih uporabe kemikalij v prehrambeni verigi, ki se povečuje s stopnjo odvisnosti Slovenije od uvoza hrane, in o zastrupljanju virov pitne vode, orisal pa bo tudi probleme in možne rešitve pomanjkljivega in razpršenega nadzora nad kakovostjo hrane. Njegov predlog je čimprejšnja ustanovitev neodvisne agencije za varno hrano, ki bi združila od trga neodvisne raziskovalce in laboratorije ter prevzela celovito skrb za varno hrano in javno zdravje.  Mag. Veselova bo predstavila pomen oljkarstva za identiteto Slovenije in Primorske ter za ohranjanje biološke pestrosti in njegov prehrambeni, zdravstveni, kulturni in krajinski vidik. Kako lahko odkrivanje in uvajanje novih neraziskanih in pozabljenih sort po širšem oljkarskem območju prispeva k prehranski samooskrbi Slovenije? Euro Brozič pa bo kot član novo nastale Koalicije proti tajnim trgovinskim sporazumom na kratko opozoril na ključne pasti teh sporazumov za našo prehransko varnost in zdravje ter na potrebo po ostri in čimširši akciji javnosti proti takim sporazumom, ki zmanjšujejo naše standarde življenja in zdravja brez naše privolitve. Sledila bo odprta razprava, ki jo bo povezoval Euro Brozič, in zaključek z izpolnjevanjem anket.

Vabimo vas, da se udeležite dogodka ter se nam z vprašanji in mnenji aktivno pridružite v razpravi in kritičnem premisleku o aktualnih problemih, ki zadevajo vse nas in naše okolje.

———————————————————————————————————————————————————–

Razprava z vabljenimi gosti je del projekta Teden globalnega učenja (TGU), ki poteka že osmo leto zapored v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij (NVO) za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, o čemer si lahko več preberete na spletni strani : http://www.tuditi.si/

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki naj spodbuja posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva.Dogodek pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2014 – PREHRANSKA VARNOST

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2014 – PREHRANSKA VARNOST (15. – 23. november 2014)

Med 15. in 23. novembrom 2014 bo v Sloveniji že osmo leto zapored potekal Teden globalnega učenja (TGU) v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij (NVO) za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Pod okrilje tedna globalnega učenja se lahko priključijo tudi druge organizacije in v tem tednu samostojno organizirajo katero od aktivnosti na osrednjo temo dogodka. Tokratna osrednja tema  TGU je prehranska varnost.

Prehranska varnost je eden od temeljnih stebrov državne suverenosti ter osnova človekovega zdravja in blagostanja. Ozaveščanje o možnostih zdravih izbir mora zajeti vse segmente družbe in vse generacije. Le tako bodo lahko ljudje sprejemali informirane odločitve v vsakdanjem življenju, ki bodo v največjo korist njim samim, družbi in tudi naravnemu okolju. Da bo prehranska samooskrba čimvečja, je treba intenzivno kmetijstvo in masovno proizvodnjo hrane na globalni ravni preobraziti v sonaravno in vzdržno pridelovanje oz. pripravo hrane. Ta proces pa se začne s spremembo kolektivnega zavedanja o pomembnosti skrbi zase, za družbo in za okolje, k temu lahko ključno prispeva tudi teden globalnega učenja, katerega del želimo biti s svojim projektom.

Tudi naše gibanje GPD bo del globalnega ozaveščanja, spremljajte objave dogodkov, o katerih vas bomo obveščali sproti.

———————————————-

 KAJ JE TEDEN GLOBALNEGA UČENJA?

Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA?

Spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti ter neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva globalnega trajnostnega razvoja.

KAJ JE GLOBALNO UČENJE?

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

 (vir: http://www.tuditi.si/data/useruploads/files/1410364173.pdf)