Vabilo na razpravo z gosti o prehranski varnosti v Kopru

OBALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA – OSO KS 90, GIBANJE ZA PRAVIČNO DRUŽBO – GPD IN RAZISKOVALNI INŠTITUT ZA SOCIALNO EKONOMIJO – RISE

                

v okviru Tedna globalnega učenja

vabimo

člane sindikata OSO in ostalo zainteresirano javnost

na razpravo z vabljenimi gosti na temo:

“Prehranska varnost, samooskrba in pasti tajnih trgovinskih sporazumov”

 v četrtek, 20. 11. 2014, z začetkom ob 12h na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33, Koper, učilnica št.1

V razpravi bodo sodelovali:

 dr. Gorazd Pretnar,  univ. dipl. biol. – Zavod za zdravstveno varstvo Koper

mag. Viljanka Vesel, univ. dipl. inž. agr. – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod GO – Pomen oljke v našem prostoru

Euro Brozič, generalni sekretar – OSO-KS90 Koper

Po uvodnem nagovoru predstavnika organizatorjev dogodka in predstavitvi razpravljavcev bodo gostje podali svoje poglede na tematiko. Dr. Pretnar bo govoril o pomenu ozaveščanja potrošnikov o nevarnostih uporabe kemikalij v prehrambeni verigi, ki se povečuje s stopnjo odvisnosti Slovenije od uvoza hrane, in o zastrupljanju virov pitne vode, orisal pa bo tudi probleme in možne rešitve pomanjkljivega in razpršenega nadzora nad kakovostjo hrane. Njegov predlog je čimprejšnja ustanovitev neodvisne agencije za varno hrano, ki bi združila od trga neodvisne raziskovalce in laboratorije ter prevzela celovito skrb za varno hrano in javno zdravje.  Mag. Veselova bo predstavila pomen oljkarstva za identiteto Slovenije in Primorske ter za ohranjanje biološke pestrosti in njegov prehrambeni, zdravstveni, kulturni in krajinski vidik. Kako lahko odkrivanje in uvajanje novih neraziskanih in pozabljenih sort po širšem oljkarskem območju prispeva k prehranski samooskrbi Slovenije? Euro Brozič pa bo kot član novo nastale Koalicije proti tajnim trgovinskim sporazumom na kratko opozoril na ključne pasti teh sporazumov za našo prehransko varnost in zdravje ter na potrebo po ostri in čimširši akciji javnosti proti takim sporazumom, ki zmanjšujejo naše standarde življenja in zdravja brez naše privolitve. Sledila bo odprta razprava, ki jo bo povezoval Euro Brozič, in zaključek z izpolnjevanjem anket.

Vabimo vas, da se udeležite dogodka ter se nam z vprašanji in mnenji aktivno pridružite v razpravi in kritičnem premisleku o aktualnih problemih, ki zadevajo vse nas in naše okolje.

———————————————————————————————————————————————————–

Razprava z vabljenimi gosti je del projekta Teden globalnega učenja (TGU), ki poteka že osmo leto zapored v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij (NVO) za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, o čemer si lahko več preberete na spletni strani : http://www.tuditi.si/

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki naj spodbuja posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva.Dogodek pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.